Vyšetrenie srdca prostredníctvom ultrasonografie

Nadmerne sa zadýchavate po námahe? Máte pocit nepravidelnej akcie srdca? Navštívte polikliniku MDclinic a nechajte sa skontrolovať. Echokardiografické vyšetrenie je jednou zo základných vyšetrovacích metód v kardiológii, ktoré skontroluje aktuálnu funkciu srdca. ECHO je odporúčané aj pri pretvávajúcich ťažkostiach po prekonanom COVIDe ako únava, sťažené dýchanie a kašeľ.